ซอฟต์แวร์แชทที่ประเทศไทยใช้

ประเทศไทยใช้ซอฟต์แวร์แชทแบบใดคนไทยใช้ซอฟต์แวร์อะไรในการ …